Επικοινωνία

Λεωφόρος Τσερίου 97
2043 Στρόβολος
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 77787007

Contact us

97 Tseriou Avn.
2043 Strovolos
Nicosia, Cyprus
Tel: +357 77787007

e-mail: info@loukoudonuts.eu

...σύντομα κοντά σας